Orastus

Välillä syvyyksistä nousee jotakin,

nousee kohti valoa ja juuri valon avulla

nähdään mitä se on.

Se saattaa olla mitä tahansa nousevaa,

kasvavaa,

skaalautuu pienemmästä suuremmaksi.